Ton Veraart Verkiezingen 2019

‘Er moet in Zeeland meer te beleven zijn’

Bron: PZC

‘Er moet in Zeeland meer te beleven zijn’

STATENVERKIEZINGEN 2019In de aanloop naar de verkiezingen interviewt de PZC de Zeeuwse lijsttrekkers. Vandaag deel 6: Ton Veraart van D66.

VLISSINGEN – In de Zeeuwse Statenzaal laat hij zich gelden als een scherpe debater. Als een van de weinigen. ,,Ik vind dat we elkaar soms met fluwelen handschoenen aanpakken”, zegt Ton Veraart. ,,We mogen de inhoudelijke verschillen best wat duidelijker neerzetten. Alle Statenleden hechten aan een goede sfeer en samenwerking. Dat doe ik ook, maar het moet wel ergens toe dienen. Goede onderlinge verhoudingen zijn juist van belang om elkaar op de inhoud scherp tegemoet te kunnen treden, zonder dat iemand zich persoonlijk aangevallen voelt. Het zijn ook je beste vrienden die je vertellen dat je gulp open staat, die je voor een fout proberen te behoeden.”

In de jaren negentig was u raadslid in Vlissingen. Sinds vier jaar zit u in de Staten. Hoe is de terugkeer in de politiek bevallen?

,,Heel goed. Ik dacht altijd dat gemeentepolitiek interessant was en provinciepolitiek niet. Maar door het gebrek aan een grote stad komen in Zeeland heel veel zaken op het bordje van de provincie terecht. Zo zijn we de afgelopen vier jaar veel bezig geweest met Delta en met de havenfusie. Dat maakt het boeiend. Mensen verwachten hier ook meer van het provinciebestuur dan in andere gebieden. En terecht.”

In hoeverre heeft D66 als oppositiepartij afgelopen periode het verschil gemaakt?

,,Soms slaag je erin een meerderheid voor aanpassing van het beleid te krijgen, zoals Rutger Schonis heeft gedaan met de zonneakkers. Zelf heb ik de bezuiniging op het Bevrijdingsfestival ongedaan gemaakt. Verder hebben we in november wederom gepleit voor verlaging van de tunneltarieven. Toen kreeg ik daar helaas weinig bijval voor. Maar nu is er vanuit de coalitie een initiatiefvoorstel om precies hetzelfde te doen als D66 vier jaar lang heeft bepleit. Het is wel flauw dat wordt ontkend dat het een verkiezingsstunt is, want daar heeft het natuurlijk álles mee te maken. Gelukkig kijkt de kiezer daar wel doorheen.”

Welk punt uit jullie verkiezingsprogramma moet over vier jaar hoe dan ook zijn gerealiseerd?

,,De energietransitie. We hebben geen tijd te verliezen als het om het klimaat gaat. Andere provincies hebben aanzienlijke reserves door de verkoop van hun energiebedrijven. Bij ons zit dat geld in dat energiebedrijf. PZEM heeft een enorme reserve, met nul rendement. Er wordt niet geïnvesteerd. Dat is echt te gek voor woorden. Daarom willen we daar 500 miljoen vrijmaken. Niet om er – zoals vroeger bij Delta – van te feesten, maar om te investeren in innovatie ten behoeve van de energietransitie. Zeeland is bijvoorbeeld bij uitstek een gebied om groene waterstof te produceren. Dat vergt grote investeringen. Dat kunnen we voor elkaar krijgen door het dode geld van PZEM daarin te laten renderen. Hoe kun je daartegen zijn?”

Dat dode geld is toch niet uw geld?

,,We zijn als provincie voor 50 procent aandeelhouder. De rest is van de gemeenten. We zijn publieke aandeelhouders. PZEM is van ons, van alle Zeeuwen. Dat geeft je niet alleen het recht maar ook de plicht om na te denken over de continuïteit van het bedrijf. Er is wel geld, maar met nul rendement en nog steeds geen plan om te investeren. Dus helpen we ze een handje.”

Een ander punt in uw programma is de invoering van een bindend correctief referendum. Bij welke kwestie had dat de afgelopen periode kunnen worden ingezet?

,,De Kustvisie. De grenzen van de kustbebouwing is een onderwerp dat heel veel Zeeuwen raakt. Iedereen heeft wel een opvatting over welke plekken wel of niet bescherming verdienen. En zeker nu het probleem zich steeds meer verplaatst naar de binnenwateren, met name het Veerse Meer.”

U bent ook voor een nieuwe gemeentelijke herindeling. Wat zou dat betekenen voor de provincie?

,,Als we grotere gemeenten krijgen – Walcheren, Bevelanden, Zeeuws-Vlaanderen – is het ook nodig om te kijken of je de provinciegrenzen moet verleggen. Ik denk dat een stuk van West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden heel goed bij Zeeland passen. Dan krijg je een provincie met 600.000 à 700.000 inwoners, met naast Zeeuws-Vlaanderen ook Zeeuws-Brabant en Zeeuws-Holland.”

Alex Dijkwel was begin jaren 90 de laatste D66-gedeputeerde in Zeeland. Is het uw streven om in zijn voetsporen te treden?

,,Niet per se. We hebben zoveel talent, dat we een heel college zouden kunnen vormen. Ik ben wel de eerste kandidaat-gedeputeerde, maar het is mogelijk dat we na de verkiezingen een andere keuze maken. Het staat ook helemaal niet vast dat we in het college komen. Ik zou er vandaag meteen voor tekenen als we onze drie zetels weten te behouden. Het kan ook zijn dat we naar twee teruggaan. Ik denk wel dat het goed zou zijn als D66 in het college komt, zodat we aantal speerpunten uit ons programma in het formatieakkoord krijgen.”

Zoals?

,,De arbeidsmarkt. Het valt me op dat we daar als provincie weinig creatief en gedurfd in zijn. Dat dient veel verder te gaan dan vacatures online zetten. We moeten mensen hierheen halen door meer beleving te creëren, bijvoorbeeld door een prachtig gebouw neer te zetten waarin we kunst van moderne musea tentoonstellen. En door meer festivals: Concert at Sea vier keer per jaar, het Nazomerfestival ook in de voorzomer en het Festival van Zeeuws-Vlaanderen wordt het Festival van Zeeland. Er moet het hele jaar zoveel te doen zijn, dat geen marinier zich nog zorgen maakt over zijn partner. Want die krijgt hier een geweldige baan, ze vinden hier samen een veel mooiere woning voor veel minder geld en er is altijd wat te beleven.”

PASPOORT

Ton Veraart (60) woont in Vlissingen. Hij is getrouwd, heeft twee volwassenen kinderen en een kleinzoon. Hij is directeur-eigenaar van diverse bedrijven, waaronder Havenwerk BV.

Samenwerking over de grens: Havenfusie moet snel een vervolg krijgen

SAS VAN GENT – De havenfusie Zeeland-Gent moet snel een vervolg krijgen met één arbeids- en zakencentrum voor grensoverschrijdende samenwerking.

Dat is de conclusie van een D66-symposium dinsdagavond in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Het éne centrum voor grensoverschrijdende samenwerking moet zich, aldus provinciaal D66-fractievoorzitter Ton Veraart, richten op Vlaams-Nederlandse arbeidsbemiddeling. En minstens zo belangrijk: grensarbeiders moeten er worden geholpen een weg te vinden in het doolhof aan verschillende regelingen.

In Nederland is daar al een voorbeeld van, op de grens van het Zuid-Limburgse Kerkrade en het Duitse Herzogenrath. Een gemeenschappelijk zakencentrum is daar ingericht. Twee coördinatoren van dit businesscenter waren dinsdagavond in Sas van Gent, Patricia Kruytzer en Cor Chudy. ,,Tegenwoordig kun je zogenaamd wel alles op internet vinden, maar niets gaat boven persoonlijke advisering”, verklaarden zij de meerwaarde van het centrum.

Specialisten

Verschillen in regelgeving zullen er altijd blijven, maakten beide Limburgers zich geen illusie, maar je kunt mensen wel zo goed mogelijk begeleiden als ze over de grens gaan werken. Het samenwerkingsverband in Kerkrade-Herzogenrath heeft specialisten in huis, van arbeidsbemiddelaars tot gespecialiseerde juristen.

Eén grensover­schrij­dend centrum voor werknemers en bedrijven is de volgende stap.

Ton Veraart,, fractievoorzitter D66 Zeeland

Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen, eerder een fervent pleitbezorger van de Zeeuws-Gentse havenfusie, ontpopte zich in Sas van Gent ook als een groot voorstander van zo’n grensoverschrijdend arbeids- en zakencentrum. Hij noemde zelfs al een locatie: het vroegere gemeentehuis van Sas van Gent waarin het havenfusiebedrijf North Sea Port officieel de hoofdzetel heeft. Het in 2017 gesloopte douanekantoor op de grens van Sas van Gent-Zelzate was volgens hem nog een mooiere plek geweest.

‘Alle deuren open’

In Zeeland en de Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen zijn al wel al grensinfopunten. Ronald de Back van het Zeeuws-Vlaams Werkservicepunt in Terneuzen merkte daar in Sas van Gent over op dat die te versnipperd zijn. ,,We moeten net als in Kerkrade en Herzogenrath toe naar centralisatie”, aldus De Back. ,,Dan kun je werknemers en bedrijven veel beter helpen.”

Het klonk D66-voorman Veraart als muziek in de oren. ,,Als grote bedrijven als Dow en ArcelorMittal over de grens willen samenwerken, gaan alle deuren open. Ook de havenfusie was snel geregeld. De oprichting van zo’n grensoverschrijdend centrum vraagt waarschijnlijk meer inzet, maar het mooie ervan is dat alle bedrijven, ook kleinere, ervan kunnen profiteren.”

Bron: PZC